AWWA D级钢盲法兰

发布·添加评论
D级钢盲法兰(PFBL-D系列)
打印友好,PDF和电子邮件
“D”级钢盲法兰

这种AWWA D级钢盲法兰(pfbld系列)是根据AWWA C207和ANSI #150钻头规格制造的,用于密封管道系统。在大气温度下,该系列的额定压力为175psi,适用于4到12英寸的法兰,150psi适用于14英寸或更大的法兰。

所有尺寸均以英寸为单位,除非另有说明
API一部分数量 大小 O.D. 身份证 ØB.H.C. Ø林丙辉 #林丙辉 厚度 磅重量
PFBL0400-D 4 9.00 盲目的 7.50 0.750 8 0.625 10.6
PFBL0500-D 5 10.00 盲目的 8.50 0.875 8 0.650 13.6
PFBL0600-D 6 11.00 盲目的 9.50 0.875 8 0.693 17.7
PFBL0800-D 8 13.50 盲目的 11.75 0.875 8 0.812 31.8
PFBL1000-D 10 16.00 盲目的 14.25 1.000 12 0.953 51.7
PFBL1200-D 12 19.00 盲目的 17.00 1.000 12 1.117 86.7
PFBL1400-D 14 21.00 盲目的 18.75 1.125 12 1.133 107.4
PFBL1600-D 16 23.50 盲目的 21.25 1.125 16 1.265 149.8
PFBL1800-D 18 25.00 盲目的 22.75 1.250 16 1.331 177.7
PFBL2000-D 20. 27.50 盲目的 25.00 1.250 20. 1.448 233.6
PFBL2200-D 22 29.50 盲目的 27.25 1.375 20. 1.568 290.5
PFBL2400-D 24 32.00 盲目的 29.50 1.375 20. 1.661 364.5
PFBL2600-D 26 34.25 盲目的 31.75 1.375 24 1.786 448.2
PFBL2800-D 28 36.50 盲目的 34.00 1.375 28 1.906 542.6
PFBL3000-D 30. 38.75 盲目的 36.00 1.375 28 2.008 647.3
PFBL3200-D 32 41.75 盲目的 38.50 1.625 28 2.150 798.6
PFBL3400-D 34 43.75 盲目的 40.50 1.625 32 2.252 916.9
PFBL3600-D 36 46.00 盲目的 42.75 1.625 32 2.370 1071.4
PFBL3800-D 38 48.75 盲目的 45.25 1.625 32 2.506 1278.2
PFBL4000-D 40 50.75 盲目的 47.25 1.625 36 2.609 1440.1
PFBL4200-D 42 53.00 盲目的 49.50 1.625 36 2.729 1648.1
PFBL4400-D 44 55.25 盲目的 51.75 1.625 40 2.849 1868.2
PFBL4600-D 46 57.25 盲目的 53.75 1.625 40 2.952 2083.7
PFBL4800-D 48 59.50 盲目的 56.00 1.625 44 3.072 2340.7
PFBL5000-D 50 61.75 盲目的 58.25 1.875 44 3.196 2601.9
PFBL5200-D 52 64.00 盲目的 60.50 1.875 44 3.315 2907.5
PFBL5400-D 54 66.25 盲目的 62.75 1.875 44 3.435 3236.7
PFBL6000-D 60 73.00 盲目的 69.25 1.875 52 3.779 4327.6
PFBL6600-D 66 80.00 盲目的 76.00 1.875 52 4.136 5722.2
PFBL7200-D 72 86.50 盲目的 82.50 1.875 60 4.480 7249.0

注:
a.钢材料符合AWWA C207规范的要求。其他材料可根据要求提供。
b.符合ANSI 150级模式。
c. AWWA建议使用72”以上尺寸的碟形组件。调用API客户服务获取更多信息。
压力等级:在大气温度下的175psi(4”- 12”)和150psi(14”和更大)。

AWWA级“D”钢盲法兰(150 - 175 psi)图纸

留下一个回复

您的电子邮件地址将不会被公布。必填字段被标记*